Przedszkole Nr 403 w Warszawie,  p403@edu.um.warszawa.pl

Projekt "Niepodległa"

 

W przedszkolach na warszawskiej Woli rozpoczęliśmy działania dotyczące obchodów 100 lecia Niepodległości Polski. Celem projektu jest budowanie tożsamości i wspólnoty narodowej, zainteresowanie dzieci dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie, w atrakcyjnej i przystępnej formie, polskich symboli narodowych. Przedszkolaki poprzez udział w różnorodnych wydarzeniach kulturalnych, warsztatach, wycieczkach, zajęciach edukacyjnych poznają pojęcia i wydarzenia związane z polską historią, poczuciem tożsamości narodowej i wolności.

 

Projekt będzie realizowany w Przedszkolach

od miesiaca października 2017r. do maja 2018r.

 

Informujemy, iż wszystkie informacje dot. realizacji projektu

możecie Państwo obejrzeć na stronie:

https://www.facebook.com/wolskieprzedszkolaki/

 

Zapraszamy do zapoznania sie z serwisem

http://stolicawolnosci.pl

06.11.2017r.

       W dniu 06.11.2017 r. została przygotowana i wystawiona w holu głównym Przedszkola nr 403 tablica tematyczna pt. „Niepodległa – stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę”.

Plakat o charakterze informacyjnym i historycznym zawiera głównie informacje odnoszące się do celów oraz sposobów realizacji Projektu „ Niepodległa” – 100 - lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Przedszkolaki poprzez udział w różnych wydarzeniach kulturalnych, warsztatach, wycieczkach, zajęciach edukacyjnych będą zapoznawane z pojęciami i wydarzenia związanymi z polską historią, poczuciem tożsamości narodowej oraz wolności.

 

CEL PROJEKTU:

• Budowanie tożsamości i wspólnoty narodowej, zainteresowanie dzieci dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie, w atrakcyjnej i przystępnej formie, polskich symboli narodowych.

 

Partnerzy:

- Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

- Instytut Pamięci Narodowej

- Muzeum Historii Polski

- Biblioteka publiczna na terenie dzielnicy Wola

- Społeczność lokalna

- Wolskie Szkoły Podstawowe

- Wolskie Centrum Kultury ul. Działdowska

 

„ Historia w kolorach” : jest to projekt edukacyjny skierowany do najmłodszych odbiorców historii najnowszej. Jego głównym celem jest zainteresowanie dzieci dziejami Polski i Polaków oraz przybliżenie, w atrakcyjnej i przystępnej formie, polskich symboli narodowych – godło, flaga i hymn.

W ramach projektu powstał krótki film animowany „ Polskie Symbole Narodowe”, trójwymiarowa książeczka i kolorowanki, będące kartami pracy do zajęć w grupie, gra edukacyjna oraz książeczka z piosenkami. Wykorzystywane będą również jako materiały uzupełniające takie jak gry internetowe, nawiązujące do postaci i obrazów pojawiających się w filmie oraz klasyczne puzzle.

Wiele zajęć edukacyjnych związanych z tematem będzie organizowanych przez Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Historii Polski, bibliotekę publiczną oraz wolskie przedszkola. O efektach oraz sposobach realizacji projektu będziemy informować Państwa na bieżąco. Szczególnie jeśli chodzi o wyjścia dzieci do muzeum, do biblioteki, w znane miejsca pamięci narodowej (Grób Nieznanego Żołnierza, Pomnik Józefa Piłsudskiego).

 

  

 

07.11.2017r.

W ramach realizacji Projektu „ Niepodległa” – 100lecie odzyskania niepodległości przez Polskę” w dniu 07.11.2017 r. dzieci z Grupy V wzięły udział w pierwszym spotkaniu edukacyjnym w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr. 36 przy ul. Redutowej. Zajęcia pt. „ Kto ty jesteś? Polak mały” miały na celu zapoznanie i przedstawienie polskich symboli narodowych. Po krótkiej prezentacji i pogadance przy tablicy tematycznej odbyła się prezentacja filmu pt.” Polskie Symbole Narodowe”. Na zakończenie dzieci wykonały według podanego wzoru kartę pracy pt. „Godło Polski”.

 

  

  

  

 

10.11.2017r.

W grupie V odbyły się zajęcia edukacyjne będące wprowadzeniem do realizacji Projektu „ Niepodległa” pt. „ Kto ty jesteś?” Głównymi celami zajęć było: - rozwijanie w dzieciach przynależności narodowej – jestem Polakiem, mieszkam w Polsce, Stolicą Polski jest Warszawa, - pogłębianie wiadomości i znajomości oraz szacunku do symboli narodowych Polski ( hymn, flaga, godło Polski) - nawiązanie do Święta 11 Listopada oraz wydarzeń dotyczących historii państwa polskiego - prezentacją wykonania Kokardy Narodowej – kotylionu i jego symboliki - „ Kotylion” - wykonanie pracy plastycznej według podane gej instrukcji połączone z prezentacją wykonania pracy.

 

  

  

 

27.11.2017r.

W ramach realizacji projektu „Niepodległa” dnia 27.11.2017 r. w Grupie V odbyły się zajęcia edukacyjne, których propagatorem jest Muzeum Historii Polski. W czasie warsztatów pt. „Co to jest Niepodległość? ” dzieci szukały odpowiedzi na wiele pytań np. O co walczyli polscy żołnierze?, szukały odpowiedzi na pytanie Co to znaczy być Polakiem i żyć w wolnym kraju?. Prowadząca warsztaty Pani z Instytutu Pamięci Narodowej, opowiedziała dzieciom historię powstania państwa polskiego, wręczyła zakładki oraz kolorowanki z wizerunkiem pierwszego marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Pogadanka, prezentacja slajdów, zdjęć i ilustracji dotyczących tematu pomogła dzieciom zrozumieć znaczenie bycia patriotą i jakie znaczenie dla każdego Polaka powinny mieć symbole narodowe, iż niepodległość podlega na nie podleganiu żadnemu innemu państwu a mieszkańcy mogą mówić w ojczystym języku i maja wolna mowę i że zawdzięczamy to ludziom , którzy walczyli kiedyś o wolność Polski.

 

  

  

  

 

06.02.2018r.

„ Co to jest historia?”. W ramach realizacji projektu „ Niepodległa” w dniu 06.02.2018 r. odbyły się zajęcia prowadzone przez Panią edukator z Muzeum Historii Polski pt. „ Co to jest historia?. W czasie spotkania zostały przybliżone dzieciom podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z historią Polski. Dzieci wysłuchały ciekawej opowieści o Państwie Piastów wspartej zdjęciami, planszami graficznymi i eksponatami nawiązującymi do tych czasów. Dzieci poznały historię panowania pierwszych królów , obyczaje ludzi tamtych czasów, zawody oraz charakterystyczne elementy strojów pradawnych Słowian. Na zakończenie wszyscy otrzymali kartę pracy w formie dużej planszy graficznej wraz z opisem i mapką Polski Piastów. Były to bardzo ciekawe zajęcia, które wzbogaciły wiedzę dzieci na temat rozumienia i znaczenia historii Polski.

  

  

27.02.2018r.

KONKURS RECYTATORSKI pt. „ A ja jestem Polak mały”

W dniu 27.02.2018 dzieci z grupy V Krzyś oraz Nadia wzięli udział w konkursie recytatorskim organizowanym w ramach ogólno dzielnicowego projektu „ NIEPODLEGŁA” z okazji 100 lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Celem konkursu była popularyzacja utworów literackich dla dzieci o tematyce patriotycznej, kształtowanie postawy patriotycznej oraz rozwijanie i prezentacja zdolności oraz umiejętności recytatorskich dzieci. Nadzia recytowała piękny wiersz autorstwa Czesława Janczarskiego pt. „ Co to jest Polska?” a Krzyś utwór Wanny Chotomskiej pt. „ Twój dom”. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy wraz z upominkami. Spotkaniu towarzyszyła miła, ciepła i serdeczna atmosfera. Wszystkie dzieci jednogłośnie zdobyły I Miejsce.

  

  

 

3.03.2018r.

  

 

06.03.2018r.

W dniu 03.06.2018 r. odbyły się zajęcia edukacyjne pt. „Co to są symbole narodowe?”. Budzenie miłości dzieci do małej i wielkiej Ojczyzny jest jednym z celów wychowania patriotycznego w przedszkolu, dlatego nasze dzieci są wprowadzone w wielki świat swojej Ojczyzny. Jak wygląda godło Polski? Co symbolizują biel i czerwień? Dlaczego Mazurek Dąbrowskiego jest wyjątkową pieśnią? Na te i inne pytania przedszkolaki znalazły odpowiedź podczas warsztatów edukacyjnych zatytułowanych „ Co to są symbole narodowe?”. Zajęcia odbyły się w dniu 06.03.2018 r. i były kolejnym etapem cyklu zajęć w ramach realizacji projektu „ Niepodległa”. Poprowadziła je pani edukator z Muzeum Historii Polski. To były ważne zajęcia z wychowania patriotycznego. Naukę rozpoczęliśmy od rozmowy na temat naszego kraju, kim jesteśmy, jakiego używamy języka, jak nazywa się nasza ojczyzna, a następnie poznaliśmy nasze symbole narodowe. Staramy się każdego dnia rozbudzać w naszych dzieciach iskrę patriotyzmu i szacunku do Symboli Narodowych.

  

  

  

 

4.04.2018r.

W dniu 04.04.2018 dzieci z Gr. V wraz z przedszkolakami z Przedszkola nr 426 wzięły udział w wycieczce do Grobu Nieznanego Żołnierza i pod pomnik Józefa Piłsudskiego – z przewodnikiem. Dzieci zostały zapoznane z historią Polski od XVIII w., poznały pojęcie czasu wraz z omówieniem znaczenia i zastosowania zegarów słonecznych, poznały historie Ogrodu Saskiego jako miejsca historycznego a nie tylko miejsca spotkań oraz spacerów. Zostały zapoznane z historią Pomnika Nieznanego Żołnierza, jako część dawnego Pałacu Saskiego przed którym obecnie płonie wieczny znicz i służbę pełni warta honorowa z Batalionu Reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Następnie dzieci przeszły pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego i wspólnie odwiedziły budynek Siedziby Dowództwa Garnizonu Warszawy, w którym obejrzały makietę Pałacu Saskiego. Po przejściu uliczkami Krakowskiego Przedmieścia przedszkolaki dotarły do Pomnika Józefa Poniatowskiego zlokalizowanego przed Pałacem Prezydenckim, gdzie mogły zobaczyć ceremonię zmiany warty z udziałem czterech formacji wojskowych. Scenariusz uroczystości został bardziej rozbudowany, tak aby był bardziej atrakcyjny dla widzów. W skład wojskowej asysty honorowej wchodzi 10 żołnierzy: dowódca warty garnizonowej, rozprowadzający warty garnizonowej, sześciu żołnierzy w umundurowaniu trzech rodzajów Sił Zbrojnych oraz trębacz i werblista. Pan przewodnik w bardzo ciekawy sposób przybliżył dzieciom historię oraz znaczenie tego miejsca i tych czasów oraz walk o Niepodległość Polski. W Ogrodzie Saskim na uwagę zasłużyła również multimedialna ławeczka Chopina, będąca symbolem twórczości polskiego kompozytora i pianisty Fryderyka Chopina. Wszyscy mogli wysłuchać wzruszających melodii chopinowskich mazurków i dowiedzieć się, iż Fryderyk Chopin pierwsze 7 lat pobytu w Warszawie spędzał jako dziecko w Pałacu Saskim w bezpośrednim sąsiedztwie Ogrodu Saskiego.

  

  

  

  

  

  

 

10.05.2018r.

Nie ma wychowania patriotycznego bez nauki symboli narodowych tożsamości wszystkich Polaków, do których należą: słowa hymnu, barwy narodowe flagi i godło. Zaprezentowanie oraz nauka zasad gry miała za zadanie wpojenie dzieciom szacunku dla polskich symboli narodowych oraz wyjaśnienie ich znaczenia. Wstępem do zapoznania z zasadami i regułami gry było obejrzenie przez dzieci filmu „Polak Mały”. Dzięki tej grze dzieci z łatwością deklamowały nie tylko pierwszą, ale także pozostałe trzy zwrotki „ Mazurka Dąbrowskiego”.

  

  

  

 

14.05.2018r.

W ramach realizacji Projektu „ Niepodległa” dzieci z Gr. V wzięły udział w konkursie plastycznym pt. „ Polska – mój dom”. Celem konkursy było rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich, kształtowanie więzi z krajem ojczystym, kształtowanie tożsamości narodowej i współuczestnictwa w pielęgnowaniu tradycji, rozwijanie twórczości plastycznej dzieci oraz integrowanie dzieci i nauczycieli wolskich przedszkoli. Wystawa wszystkich zgłoszonych do konkursu prac odbędzie się na uroczystym podsumowaniu Projektu „ NIEPODLEGŁA – 100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI dnia 21.VI.2018 r.

 

17.05.2018r

W zaplanowanym harmonogramie działań projektu „Niepodległa” zostało umieszczone działanie Gra miejska pt. „Polak Mały”. W dniu 17.05.2018 r. dzieci z Gr. V wzięły udział w między przedszkolnej olimpiadzie wiedzy o Polsce. Należało:

1. Spośród różnorodnych symboli wybrać symbole narodowe Polski

2. Wykonać flagę Polski z dostępnych materiałów

3. Spośród sylwet różnorodnych osób wybrać postać Józefa Piłsudskiego, powiedzieć czy (a jeśli tak, to dlaczego) Józef Piłsudski był osobą ważną dla Polski i Polaków

4. Każda grupa śpiewa Hymn Narodowy

5. Na konturowej mapie Europy należało oznaczyć miejsce, w którym powinna znaleźć się mapa Polski

6. Ułożyć puzzle „Polska”, oznacz na niej trzech miast: Gdańsk, Warszawa i Kraków korzystając z symboli oraz oznaczenie konturów Wisły.

Za każde wykonane zadanie dzieci otrzymywały Bilet Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej o nominale 100, które wymienią na nagrody. Gratulujemy wszystkim dzieciom wiedzy, odwagi i wytrwałości. Wszyscy uczestnicy gry zostali nagrodzeni dyplomami oraz każde dziecko otrzymało książkę wraz z breloczkiem z godłem Polski.

  

  

  

 

17.05.2018r.

Pocztówek używa się najczęściej do przesyłania pozdrowień z wakacji. Dzięki pocztówce można także przekazać określone treści. Pierwsza pocztówka polskiej produkcji pojawiła się w 1892 roku w zaborze austriackim. Wówczas drukowano karty pocztowe o charakterze patriotycznym, które potem przemycano do innych zaborów. Tematyka kart była różna: widniały na nich znaki narodowe, herby dzielnic kraju i herby miast. Na wielu znajdowały się takie podpisy jak „Boże, zbaw Polskę”, „Królowo Korony Polskiej, módl się za nami”, „Jeszcze Polska nie zginęła”. Na niektórych znajdowały się czterowierszowe teksty o patriotycznej tematyce. Dzięki walkom o wyzwolenie, polski patriotyzm przetrwał do naszych czasów a pocztówki są odbiciem tego patriotyzmu i skupiają w sobie wszystkie wartości, o które walczyli Polacy na przestrzeni lat niewoli.

W ramach realizacji projektu „ NIEPODLEGŁA” dzieci Z Grupy V wykonały symboliczną pocztówkę, która została wręczona dzieciom z Gr. V w Przedszkolu nr 273 przy ul. Olbrachta. Pocztówka wykonana przez dzieci przedstawia Godło Polski – orła białego na czerwonym tle i zaliczana jest do kategorii pocztówek patriotycznych.

  

  

  

 

 

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Dzieci z gr. V wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym pt. " Tożsamość narodowa mojego miasta w kadrze zatrzymana", którego organizatorem było Przedszkole nr 253 „ Akademia Pana Kleksa” w Warszawie. Celem konkursu było upowszechnianie fotografii jako dziedziny sztuki, rozbudzenie przynależności narodowej i więzi emocjonalnej z miejscem zamieszkania. Konkurs polegał na sfotografowaniu symboli narodowych w swojej miejscowości tak, aby ukazać ich element na tle swojego miasta. Serdecznie dziękujemy Rodzicom Ani oraz Marysi za wsparcie i ciekawe pomysły i ujęcia fotograficzne o charakterze patriotycznym.

   

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.