Ochrona danych osobowych

 
 
Warszawa, dnia 02.04.2024r.
 
Informacja Administratora danych 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. , zwanego dalej RODO informuję, ze administratorem danych osobowych jest:
 
Przedszkole nr 403 z siedzibą w Warszawie przy ul. Góralskiej 1,
które przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. 

Dane gromadzone i przetwarzane w trybie art. 6 ust. 1  lit a i art. 9 ust.2 lit a RODO w związku z Prawem Oświatowym i Ustawą o Systemie Informacji Oświatowej. 

Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcie lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu. 

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO.
 
  • Inspektorem Ochrony Danych |osobowych w Przedszkolu nr 403 jest Pani Kamila Tarwacka
    iodo@rt-net.pl

 


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów prawa
- plik do pobrania
Klauzula informacyjna dotycząca prowadzenia monitoringu wizyjnego
- plik do pobrania
Ochrona danych - Informacja o przetwarzaniu wizerunków - plik do pobrania
Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku  - plik do pobrania
Ochorna danych - imprezy otwarte - plik do pobrania
Ochrona danych - komunikat dowód - plik do pobrania

 

 

Kontakt

Przedszkole Nr 403 w Warszawie

Góralska 1
01-112 Warszawa

tel: 22 837 17 05
e-mail: p403@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.