Ramowy rozkład dnia

 


7.00 - 8.00
Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupiania uwagi na osobach i rzeczach.
Czuwanie nad zabawą dzieci z przestrzeganiem zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek. Praca indywidualna w zakresie wyrównywania niedoborów wychowawczych i rozwojowych
Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia.
8.15 - 8.30
Organizowanie warunków do twórczej aktywności muzycznej i ruchowej poprzez udział dzieci w zajęciach umuzykalnienia. 
8.30 - 9.00 Śniadanie
9.00 - 11.50
Proponowanie różnych sytuacji edukacyjnych, z których mogą skorzystać dzieci. Dominacja pracy indywidualnej i w małych zespołach, z zachowaniem dobrowolności udziału w zabawach organizowanych przez nauczycielkę.
Inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec środowiska, w bezpośrednich kontaktach z przyrodą. Wykorzystywanie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwowanie i odkrywanie. 
Rozwijanie sprawności fizycznej. Pobyt w ogrodzie przedszkolnym
Umożliwienie dzieciom udziału  w ćwiczeniach korekcyjno-kompensacyjnych.  
12.00 - 12.30 Obiad
12.30 - 14.30
Odpoczynek poobiedni dostosowany do potrzeb dziecka oraz kształtowanie umiejętności samoobsługowych.
14.30 - 15.00
Wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych związanych ze spożywaniem podwieczorku. W dalszym ciągu Proponowanie różnych sytuacji edukacyjnych, z których mogą skorzystać dzieci. Dominacja pracy indywidualnej i w małych zespołach, z zachowaniem dobrowolności udziału w zabawach organizowanych przez nauczycielkę. Inspirowanie aktywnej postawy dziecka wobec środowiska, w bezpośrednich kontaktach z przyrodą.
15.00 - 17.30
Wspieranie samodzielnych działań dziecka. Umożliwienie dzieciom wyrażania ekspresji spostrzeżeń, przeżyć w różnych formach działania z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci, wymianie informacji . Tworzenie sytuacji edukacyjnych mających na celu rozwój indywidualnych cech, oraz wdrażanie do pełnienia różnych ról w układach interpersonalnych. 

 

Kontakt

Przedszkole Nr 403 w Warszawie

Góralska 1
01-112 Warszawa

tel: 22 837 17 05
e-mail: p403@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.