Rekrutacja 2024/2025

Szanowni Państwo,

w tej zakładce będziemy zamieszczać informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli

na rok szkolny 2024/2025.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi materiałami.

 

Adres elektronicznego systemu zapisów - https://rekrutacje-warszawa.pzo.edu.pl

Uprzejmie informujemy, że dni adaptacyjne dla dzieci 3-letnich, przyjętych na rok szkolny 2024/2025 odbędą się w dniach:

28 sierpnia 2024r. godz. 9:30 - 11:00

29 sierpnia 2024r. godz. 9:30 - 11:00

Rodziców dzieci przyjętych do Przedszkola nr 403

na rok szkolny 2024/2025 zapraszamy na spotkanie organizacyjne, które odbędzie się

w dniu 5 czerwca 2024r. (środa) o godz. 16:00

Szanowni Państwo,

zgodnie z harmonogramem 25 kwiecień 2024 r. o godz.13:00 w przedszkolach publikowane będą listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Informacja o zakwalifikowaniu/niezakwalifikowaniu kandydata będzie również dostępna dla rodziców w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 25 kwietnia do 8 maja 2024r. (do godz. 10.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

Wolę zapisu można potwierdzić:

- elektronicznie w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy kliknąć przycisk "Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym). Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola skanu/zdjęcia potwierdzenia.

lub

- składając pisemne potwierdzenie w przedszkolu

Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.

 

DZIEŃ OTWARTY – PRZYJDŹ i ZOBACZ...

Zbliża się rekrutacja na rok szkolny 2024/2025

Przed Rodzicami trudna decyzja, do którego przedszkola zapisać dziecko.

Zapraszamy do Przedszkola nr 403 na dzień otwarty, który odbędzie się

dnia 22 lutego 2024 r. (czwartek) o godz. 16:00

(w tym dniu będzie można zapoznać się z ofertą przedszkola, porozmawiać z dyrektorem, nauczycielami, poznać przedszkole, obejrzeć sale, szatnie itp.).

Na spotkania zapraszamy Rodziców bez dzieci.

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji multimedialnej dotyczącej naszej placówki.

W prezentacji znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Prezentację można obejrzeć klikając w poniższy link. 

Przedszkole nr 403 - prezentacja

W tabeli znajdziecie Państwo wzory dokumentów potwierdzających wybrane kryteria 

Kliknij aby otworzyć lub pobrać:

Lp. Pobierz
1. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
2. Oświadczenie o wielodzietności rodziny
3. Oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie
4. Oświadczenie o zamieszkaniu do 3km od przedszkola
5. Oświadczenie o wykonaniu u dziecka szczepień ochronnych 

 

W tym miejscu znajdziecie Państwo niezbędne informacje i opis ścieżki postępowania w procedurze rekrutacyjnej. Możecie zapoznać się z zasadami oraz kryteriami przyjęć, harmonogramem, czy też spisem potrzebnych dokumentów.

 

Kliknij aby otworzyć lub pobrać:

- Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

- Zasady rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

- Kryteria rekrutacji do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025

- Kryterium dochodowe na osobę w rodzinie

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2024/2025

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

Od 27 lutego do 4 marca godz. 16.00

Rodzice dzieci, które uczęszczają do przedszkola składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.

Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Od 5 marca, od godz. 13.00

Udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli i szkół podstawowych.

Od 5 marca, od godz. 13.00 do 20 marca, do godz. 20.00

Rodzice wypełniają i zapisują w systemie wniosek o przyjęcie dziecka. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

Od 5 marca, od godz. 13.00 do 21 marca, do godz. 16.00

Rodzice składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wniosek o przyjęcie dziecka. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie te dokumenty można złożyć:

•             podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji,

lub

•             wersję papierową bezpośrednio w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 [!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdym przedszkolu/szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.  

Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

25 kwietnia, od godz. 13.00

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 25 kwietnia, od godz. 13.00 do 8 maja, do godz. 10.00

Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane.

9 maja, od godz. 13.00

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Procedura odwoławcza

Od 9 maja do 24 maja

  • Rodzice mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o uzasadnienie odmowy przyjęcia. Mają na to 3 dni od dnia opublikowania list przyjętych i nieprzyjętych.
  • Rodzice mogą odwołać się do dyrektora przedszkola/szkoły od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Mają na to 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.

 

Postępowanie uzupełniające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

12 czerwca, od godz. 16.00

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

Od 12 czerwca, od godz. 16.00 do 17 czerwca, do godz. 20.00

Rodzice wypełniają i zapisują wniosek w systemie. Po zakończeniu etapu rejestracji nie będzie możliwa edycja wniosku.

Od 12 czerwca do 18 czerwca, do godz. 15.00

Rodzice składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru wniosek. Dołączają do niego dokumenty, które potwierdzają spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wszystkie te dokumenty można złożyć:

•             podpisane profilem zaufanym przez elektroniczny system rekrutacji

lub

•             wersję papierową bezpośrednio w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

 [!] Jeśli dziecko ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność – rodzic składa jego kopię w każdym przedszkolu/szkole, którą wskazał na liście preferencji i wybrał w niej oddziały integracyjne. Kopię rodzic poświadcza za zgodność z oryginałem.  

Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

26 czerwca, od godz. 13.00

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 26 czerwca, od godz. 13.00 do 1 lipca, do godz. 10.00

Rodzice potwierdzają wolę zapisu dziecka do przedszkola/szkoły, do której zostało zakwalifikowane..

2 lipca, od godz. 13.00

Publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

Od 2 lipca

Procedura odwoławcza.

30 sierpnia

Publikacja w systemie rekrutacyjnym wykazu wolnych miejsc.

 

Kontakt

Przedszkole Nr 403 w Warszawie

Góralska 1
01-112 Warszawa

tel: 22 837 17 05
e-mail: p403@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.