Rada Rodziców

PLAN FINANSOWY RADY RODZICÓW

NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

WPŁYWY

Środki pieniężne - stan na dzień 31.08.2022r.                    

1 814

Wpłaty na Radę Rodziców                           

41 700

Dodatkowa wpłata z przeznaczeniem na prezenty z okazji Świąt Bożego Narodzenia                                   

4 170

ŁĄCZNIE WPŁYWY

47 684

 

WYDATKI

IMPREZY DLA DZIECI

Teatrzyki, koncerty, imprezy

7 000

Dopłaty do wycieczek

3 000

Spotkanie z Mikołajem - z uwagi na reżim sanitarny jedna impreza powtarzana dla każdej grupy lub za zgodą rodziców dla dwóch grup

1 000

Dzień Babci i Dziadka - materiały do zajęć

500

Bal karnawałowy

1 000

Pożegnanie dzieci 5-letnich

5 000

Prezenty z okazji Dnia Dziecka. Dnia Chłopaka, Dnia Dziewczynki

2 300

Pikniki, festyny, konkursy, nagrody

2 000

Pasowanie na przedszkolaka

3 000

Prezenty gwiazdkowe

4 200

Razem imprezy dla dzieci

34 000

POMOCE

Zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, naukowych i książek

5 000

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000

Razem pomoce

8 000

POZOSTAŁE

Zakup materiałów na dekoracje i stroje dla dzieci na występy

1 400

Warsztaty dla dzieci

2 000

Projekty edukacyjne

2 000

Inne wydatki

284

Razem pozostałe

5 684

ŁĄCZNIE WYDATKI

47 684

PLAN FINANSOWY OPRACOWANY JEST W OPARCIU O DEKLAROWANE NA CAŁY ROK SZKOLNY WPŁATY RODZICÓW. W PRZYPADKU NIE UISZCZANIA PRZEZ RODZICÓW DEKLAROWANYCH KWOT I BRAK WPŁAT W WYZNACZONYCH TERMINACH, RADA RODZICÓW  ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO WPROWADZANIA ZMIAN W PLANIE FINANSOWYM RADY RODZICÓW UWZGLĘDNIAJĄC POSIADANE ŚRODKI  FINASOWE.

 

Rada Rodziców planuje wydatki z funduszy z przeznaczeniem na imprezy i prezenty dla dzieci we wszystkich grupach wiekowych. Istnieje możliwość organizacji warsztatów czy wycieczek dla poszczególnych grup, nieujętych w planie za dodatkową wpłatą ze strony Rodziców.

 

Zasady płatności za wycieczki:

- Rada Rodziców pokrywa koszt transportu (autokar)

- Żywienie dzieci na wycieczce pokrywane jest z budżetu przedszkola

- Koszt realizacji programu na wycieczce pokrywają Rodzice

Kontakt

Przedszkole Nr 403 w Warszawie

Góralska 1
01-112 Warszawa

tel: 22 837 17 05
e-mail: p403@eduwarszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.