Aktualności

Badanie poziomu aktywności ...
23 marca 2021

Aktywność fizyczna jest jednym z najważniejszych czynników warunkujących prawidłowy rozwój dziecka w wieku przedszkolnym, nie tylko motoryczny, ...

Ewakuacja
19 marca 2021

Szanowni Państwo, w dniu dzisiejszym tj. 19 marca 2021r. dostaliśmy e-maila, o zagrożeniu bombowym w naszym przedszkolu. Mail pochodził z ...

Linki

Przedszkole w czasie epidemii

 
Szanowni Rodzice/Opiekunowie,
 
w związku z planowanym otwarciem przedszkoli w Warszawie od dnia 18 maja 2020 r. Przedszkole nr 403 pozyskiwało od Państwa dane (w postaci ankiety) zawierające deklarację chęci skorzystania z opieki przedszkolnej. W ankiecie zaznaczaliście Państwo także kryteria, które będą stosowane przy ustalaniu kolejności przyjęć. Otwierając przedszkole mamy zagwarantować w pierwszej kolejności miejsca dla dzieci, których rodzice spełniają wymienione w ankiecie kryteria:
 
Kryteria pierwszeństwa 
Oboje rodzice pracują – wykonują pracę na terenie jednostki organizacyjnej pracodawcy i nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu*
Przynajmniej jeden z pracujących rodziców wykonuje pracę: 
 
  1. w systemie ochrony zdrowia realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  2. w służbach mundurowych realizując zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
  3. handlu i przedsiębiorstwach produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

*kryterium stosuje się również do rodzica samotnie wychowującego dziecko

W przypadku większej liczby zgłoszonych dzieci niż liczba miejsc stosuje się dodatkowe kryteria.
 
Dodatkowe kryteria 
Dziecko z rodziny wielodzietnej (troje i więcej dzieci w wieku szkolnym) 
Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo
Dziecko wychowywane przez niepełnosprawnego rodzica/rodziców
 
 
 
Zgodnie z Wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat ,
Przedszkole nr 403 dysponuje ograniczoną liczbą miejsc – 48 miejsc. Wyłączone zostały 2 sale, które nie posiadają łazienki. Biorąc powyższe pod uwagę oraz braki kadrowe (brak nauczycieli), od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania otwieramy trzy grupy- 36 miejsc. Jeżeli  od 25 maja br. zaistnieją okoliczności pozwalające zwiększyć limit miejsc do 48 , zostanie przeprowadzony dodatkowy nabór , biorąc pod uwagę spełnianie kryteriów zawartych w wypełnianych przez Państwa ankietach. 
W związku z powyższym od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 22 maja 2020 r. kwalifikujemy zgłoszone dzieci, których rodzice w pierwszej kolejności spełniają Kryteria pierwszeństwa a następnie oraz Kryteria dodatkowe. Jeśli jednak GIS nie zmieni wytycznych, od 25 maja br. obowiązuje nas taki sam  limit miejsc w Naszym przedszkolu. 
Wszelkich informacji w temacie organizacji przedszkola  mogą Państwo uzyskać pod  nr telefonu (22 837 17 05) 
Każdy z Państwa, kto zgłosił wolę przyprowadzania dziecka do przedszkola zostanie poinformowany o zakwalifikowaniu. Bez uzyskania od dyrektora przedszkola lub pracownika sekretariatu informacji o zakwalifikowaniu, nie przyprowadzacie Państwo dziecka do przedszkola.
 
 
 
Jednocześnie informuję, że w czasie trwania reżimu sanitarnego  począwszy od dnia 18 maja 2020 r. do odwołania Przedszkole nr 403 będzie czynne w godz. 7.30-17.00
Rekrutacja na wolne miejsca będzie odbywała się systematycznie w miarę wolnych miejsc. 
Na stronie Przedszkola nr 403 w zakładce Przedszkole w czasie epidemii zostaną wkrótce dołączone dla Państwa dokumenty , z którymi proszę się zapoznać. W załączonej Procedurze znajdziecie Państwo szczegółowe informacje o organizacji pracy przedszkola w tym trudnym czasie (sposobie przyprowadzania i odbierania dzieci, sposobach zachowania reżimu sanitarnego). Szczególnie ważnym dokumentem jest Oświadczenie rodziców/opiekunów, bez którego dziecko nie będzie przyjęte do przedszkola.
Szanowni rodzice/opiekunowie zdaję sobie sprawę ,że ostatnie tygodnie były trudnie dla Państwa oraz Waszych dzieci. Jednak musimy pamiętać ,że cały czas znajdujemy się  w stanie zagrożenia epidemicznego. Część z Państwa musi wrócić do pracy, części kończą się zasiłki, niektórzy wykonują pracę w zawodach niezbędnych do walki z COVID-19 –nie macie  możliwości opieki nad dzieckiem. 
I to dla Was w pierwszej kolejności otwieramy przedszkole. 
 
 
 
Z poważaniem
Hanna Domagała
Dyrektor Przedszkola nr 403
 

Procedura bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 403 w okresie pandemii COVID-19 - plik do pobrania
Oświadczenie Rodziców / Opiekunów prawnych - plik do pobrania
 

Kontakt

Przedszkole Nr 403 w Warszawie

Góralska 1
01-112 Warszawa

tel: 22 837 17 05
e-mail: p403@edu.um.warszawa.pl

Mapa dojazdu

× Ta strona używa plików cookies. Dowiedz się o celach i zasadach ich wykorzystywania.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami swojej przeglądarki.